OBORYZOBCOVÁ FLÉTNA

Pro svoji nenáročnost se stala velmi oblíbeným nástrojem.

Děti rychle zvládnou základy hry, takže jsou v krátké době schopny zahrát jednoduché písničky. To je motivuje k další práci. Správné zvládnutí dechových cvičení má mimo jiné i blahodárný vliv na dýchací soustavu dítěte.KLAVÍR

Nástroj neomezených možností, který velmi dobře umožňuje rozvíjet hudební fantazii a harmonické myšlení.

Díky jednoduchému principu tvoření tónů jsou děti brzy schopné nejen zahrát snadné melodie, ale při správném pedagogickém vedení záhy doprovodit i jiné melodické nástroje.ZPĚV

Hlas jako nejpřirozenější hudební nástroj.

V oboru populární zpěv nabízíme individuální výuku, kde zohledňujeme věk, nadání a jedinečnost osobnosti každého dítěte. Zpíváme především pro radost, ale součástí výuky může být i příprava na konzervatoř, nebo jinou školu s hudebním zaměřením.

Ve výbavě tříd nechybí mikrofon a zvuková aparatura.KYTARA

Jeden z nejpopulárnějších nástrojů dnešní doby, který je využívaný v takřka všech hudebních žánrech.

Žáci, kteří se rozhodnou pro tento nástroj v naší škole získají základ ke klasické kytaře (prstová technika a hra z not), který mohou rozvíjet v případě silného zájmu až ke zkouškám na konzervatoř. Každý se však naučí i harmonicko-rytmické doprovody ke svým oblíbeným písním a individuálně se rozhoduje, jak dalece chce ovládnout techniku hry na kytaru a jaký žánr a způsob hry chce upřednostnit.KERAMIKA

Naše kurzy jsou určeny pro děti od 6 do 18 let. Ve skupině může být maximálně osm dětí. Nižší počet dětí zajišťuje možnost individuálního přístupu ve výuce. Pro předškolní děti a prvňáčky jsou kurzy jen hodinové, ostatní kurzy trvají dvě hodiny. Skupiny nejsou striktně rozděleny podle věku a zkušenosti, takže do jedné skupiny mohou chodit sourozenci či rozdílně staří kamarádi.

Co se vaše děti mohou naučit? Nejprve si osvojí základy práce s keramickou hlínou, později se pouští do náročnějších pracích.Větší děti se mohou učit točit na hrnčířském kruhu. Během školního roku pracujeme na několika společných projektech, které jsou pak hromadně vystaveny na výstavách. Jeden takový výrobek do projektu vyrábíme i několik hodin. Děti tak mohou objevit cenu lidské práce a rozvíjet svou trpělivost. Projekty jsou vymyšlené tak, aby byly různorodé a aby si děti pokaždé vyzkoušely novou techniku. Upřednostňujeme kvalitu před množstvím výrobků. Mezi projekty mají děti možnost přicházet s vlastními nápady a realizovat je.VÝTVARNÝ OBOR

Určen pro děti a mládež ve věkovém rozmezí od 6 let do 15 let. Do do kurzu chodí společně děti různého věku, maximálně osm dětí. Předškoláci mají kurz 60 minut a školní děti 120 minut.

S každým dítětem se snažíme pracovat individuálně, rozvíjet jeho zručnost i schopnost soustředit se na ztvárnění zadaného úkolu. Pracujeme různými technikami. Děti dostanou základy kresby: tužkou, uhlem i perkem, dále se naučí pracovat s barvami, ať už s temperou, akrylem, nebo akvarelem. Také se seznámí s grafickými technikami jako je linoryt,slepotisk, či suchá jehla.

Výuka probíhá spíše v projektových blocích, děti pracují delší dobu na jednom tématu. Snažíme se také zhodnotit jejich práci na různých výstavách, kde mohou dostat zpětnou reakci na svoji tvorbu. Tradičně vystavujeme v pobočce městské knihovny na Pohořelci, často spolupracujeme i s Památníkem národního písemnictví. Občas kreslíme i venku v plenéru, tradiční jsou výlety do ZOO, nebo také navštěvujeme výstavy různých galerií. Připravujeme také děti k talentovým zkouškám na střední umělecké školy. Jsme malá škola, naše kapacita je omezená, ale vyvažujeme to téměř rodinným přístupem. Naši žáci se k nám vrací z velké většiny dlouhodobě.

 
    Aktualizováno:
webmaster